Silmät auki sosiaaliseen mediaan -kirja nostaa esille sosiaalisen median eettisiä kysymyksiä

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ja Tietotekniikan liitto julkistavat kirjan tänään kirjan, joka tarkastelee kriittisesti sosiaalisen median eettisiä kysymyksiä.

Kutsu kirjan julkistamistilaisuuteen. Teoksen pdf-versio. Painettua versiota voi tilata osoitteella tuv@eduskunta.fi tai Tommi Halme, p. 09 432 2107.

Sosiaalinen media on muuttanut tapojamme olla yhteydessä, toimia toisten kanssa, viettää aikaa ja elää. Siksi on tärkeää, että sosiaalisen median mahdollisuuksia ja uhkia tarkastellaan kriittisesti. Tietotekniikan liitto ja Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkistavat kirjan, jossa eri alojen asiantuntijat tarkastelevat sosiaalisen median ilmiöitä työn, oppimisen ja olemisen näkökulmista. Itse olen yksi kirjoittajista.

Kirja avaa näkökulmia sosiaaliseen mediaan eri näkökulmista – ehkä vahvimmin ihmisyyden vinkkelistä. Se ei ole opaskirja, joita sosiaalisesta mediasta on viime aikoina julkaistu runsaasti, vaan kyseessä on kokoelma ajatuksia siitä, miten tämän päivän yhteiskunta voi parhaimmillaan osallistaa ja pahimmillaan eristää yhteiskunnasta. Itseäni kiinnostavia teemoja kirjoitusprosessissa olivat  erityisesti ihmisten kohtaaminen, innostaminen ja mahdollisuudet joita verkko tarjoaa. Eettiseksi haasteeksi määrittelimme kirjoittajaparini Ville Venäläisen kanssa, miten nousevat, heikot signaalit saadaan kuuluviin, kun kovimmin huutavat saavat äänensä kuuluviin parhaiten?

Tässä Terhi Aaltonen-Ogbeiden poimintoja artikkelistamme:

Katsomopaikasta on vaikea luopua

Verkossa voidaan siirtyä välillisestä demokratiasta suoraan. Mahdollisuutta vaikuttaa ei useinkaan käytetä. ”Kansalaisilla on odotus, että ilmiöitä voi katsoa ulkopuolelta kritisoiden. Katsomopaikasta luopuminen edellyttää osallisuuden kokemista”, kirjoittavat Sanna Brauer ja Ville Venäläinen.

Sanna Brauer ja Ville Venäläinen työskentelevät Otavan opistolla sosiaalisen median asiantuntijoina. He kertovat artikkelissaan Osallisuudesta uusi omistajuus – Verkko saa kansalaisen äänen kuulumaan vuoropuhelukokeiluista, jotka Mikkelin kaupunki aloitti vuonna 2009 kuntalaisten kanssa. Mikkelin mallissa yhdistettiin verkko ja torikokoukset eli hyödynnettiin sekä sosiaalista mediaa että lähitapaamisia. MinunMikkelini.fi-verkkosivustolla jaettiin tietoa käynnissä olevista hankkeista ja kuntalaiset saattoivat keskustella niistä.

Kaikki halukkaat saivat osallistua. Tavoitteena oli löytää toimivia yhteistyömalleja, jotka ohjaavat toimintaa ideasta yhteiseen päätökseen saakka. Oppijoita olivat niin kuntalaiset kuin virkamiehetkin.

Mikkelin malli ei saavuttanut valtaisaa kansansuosiota.

Ihmisillä on ennennäkemättömät mahdollisuudet tuoda äänensä kuuluville ja vaikuttaa yhteisöissä. Työn tekeminen yhteisön hyväksi ei kuitenkaan kiinnosta suurta joukkoa kansalaisia, Brauer ja Venäläinen toteavat.

Toimintakulttuurin muutos avoimempaan ei tapahdu kitkatta. Omaa mahdollisuutta olla itse kehittämässä palveluita on vaikea tunnistaa. Kansalaisten roolina on ollut tähän asti lähinnä valittaa ja tästä roolista on vaikea kasvaa ulos aktiiviseksi toimijaksi. Katsomopaikasta on vaikea luopua, he huomauttavat.

Mahdollisuus vaikuttaa

Motivaation löytyminen edellyttää osallisuuden vahvaa kokemusta. Kuten kaikessa vapaaehtoistoiminnassa, myös verkko-osallistumisessa ihmiset lähtevät käyntiin yksittäisistä asioista, jotka ovat lähellä heidän elämäntilannettaan ja lähiympäristöään.

Entisajan talkoissa ei kyselty johtajia, mutta kun verkossa talkoistetaan asioita, on yksi yleisimmistä kysymyksistä, kuka on johtaja tapahtumassa, kuka kantaa vastuun, he huomauttavat.

Päätöksentekoa voidaan demokratisoida hyvinkin pitkälle, mutta lopulta tarvitaan joku tekemään päätös. Samoin asioita pitää valmistella ja päätöksentekoprosesseja pitää ohjailla. Siksi virkamiehiä ja päättäjiä tarvitaan jatkossakin.
On mahdollista, että osallistavat prosessit edellyttävät uuden ammattikunnan syntyä. Sen keskeinen tehtävä on tukea ja koota keskustelua, he arvioivat.

Sanna Brauer ja Ville Venäläinen: Osallisuudesta uusi omistajuus – Verkko saa kansalaisen äänen kuulumaan teoksessa Silmät auki sosiaaliseen mediaan, toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 4/2011

Valitettavasti en itse päässyt mukaan julkistamistilaisuuteen, mutta tässä tämän päivän  tunnelmia työpaikaltani OAMK:n Ammatillisen opettajakorkeakoulun osaamisen kehittämisestä:

Teoksessa nostetaan esiin sosiaalisen median ilmiöitä ja eettisiä kysymyksiä. Kannen kuvassa Habbo Hotellin hahmoja eduskunnan rappusilla.

Aamu aloitettiin mansikkakakulla toimiston neukkarissa. Koska ilmaista lounasta ei ole, saivat kaikki osallistujat “silmät auki sosiaaliseen mediaan” eli aimo annoksen tietoa kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksista verkossa.
Bookmark and Share
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s